Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag

Tekijänoikeus ja vastuuvapauslauseke

Tämä vastuuvapauslauseke ja tekijänoikeutta koskeva ilmoitus on luettava huolellisesti kokonaan ennen tähän sivustoon tutustumista.

Luoteis‐Ontarion maahanmuuttoportaali (″portaali″) on kehitetty yhteistyössä
hankkeeseen osallistuvien luoteisontariolaisten kuntien kanssa (jäljempänä ″kunnat″). Portaali sisältää tietoja, jotka koskevat Luoteis-Ontariota, Ontariota ja Kanadaa yleensä, sekä kunkin osallistuvan kunnan antamia tietoja.

Copyright© Corporation of the City of Thunder Bay (Thunder Bayn kaupunki) 2010
(osallistuvien kuntien nimissä).

Juridisia puolia

Luoteis‐Ontarion maahanmuuttoportaali on tarkoitettu vain tietojen antamiseen.
Osallistuvat kunnat eivät vastaa tietojen luotettavuudesta, ja tiedot annetaan ilman
minkäänlaisia takuita.

Kunnat eivät ole vastuussa tietojen täsmällisyydestä, englannista muihin kieliin
käännetyn tekstin täsmällisyys mukaan lukien, eivätkä kuluista tai vahingoista, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti kyseisten tietojen käyttämisestä. Kaikki kyseiset tiedot tulee tarkistaa erikseen ennen niiden käyttämistä tai
niihin luottamista. Käännös on tarkoitettu ainoastaan tiedottamistarkoituksiin.

Tiedot voivat mahdollisesti sisältää virheitä tai olla puutteellisia. Kunnat eivät esitä mitään päinvastaisia väitteitä.

Tiedot liittyvät aiheisiin, jotka muuttuvat nopeasti. Tämän sivuston sisältö ei ole
mahdollisesti enää paikkansapitävää sen käyttöhetkellä. Täsmällisistä tiedoista voi tulla vanhentuneita välittömästi sivuston käyttämisen jälkeen.

Kunnat eivät vastaa eivätkä anna takuuta tähän sivustoon linkitettyjen sivustojen tai niiden sisältämien linkkien sisällöstä. Jonkin linkin sisällyttäminen tähän sivustoon ei merkitse sitä, että kunnat olisivat hyväksyneet, tutkineet tai
varmentaneet linkitetyn sivuston. Lisäksi kaikki tämän sivuston sisältämät ehdot, mukaan lukien vastuuvapauslausekkeet, luopumiset ja vapautukset, koskevat kyseisiä linkitettyjä sivustoja.

Mitään tietoa, aineistoa tai sisältöä, johon on viitattu tästä sivustosta, joka on sisällytetty tähän sivustoon tai joka on linkitetty tähän sivustoon tai tästä sivustosta, ei pidä tulkita minkään kolmannen osapuolen tuotteiden tai
palvelujen nimenomaiseksi tai epäsuoraksi hyväksymiseksi.

Thunder Bayn kaupunki on suojannut tekijänoikeuden tämän sivuston sisältämään
aineistoon osallistuvien kuntien nimissä. Sitä ei saa jakaa eikä käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Sitä voidaan käyttää tiedonantotarkoituksiin, jos siinä on mukana tekijänoikeusilmoitus.

Tekniikka

Luoteis‐Ontarion maahanmuuttoportaalia voidaan katsella parhaiten näytön resoluution ollessa 1024 x 768 Mikrosoftin Internet Explorer ‐versiolla 6.0 tai sitä uudemmalla versiolla tai Firefox‐versiolla 3.0 tai sitä uudemmalla versiolla.
JavaScripts, Flash ja ASP.NET ovat käytössä tässä sivustossa. Seurauksena voi olla
toiminnallisuuden osittainen menetys, jos käytetty selaintekniikka on vanhempi kuin
Microsoftin Internet Explorer 6.0 tai Firefox 3.0.

Tietojen kerääminen

WWW‐palvelimemme kerää automaattisesti rajoitetusti sivuston käyttäjää koskevia tietoja siinä määrin kuin se on välttämätöntä verkkosivustomme toiminnan ja turvallisuuden kannalta. Jotkin näistä tiedoista (esimerkiksi selaimen tyyppi) eivät tunnista käyttäjää, kun taas Internet‐verkkoaluetunnuksen tai ‐osoitteen kaltaiset tiedot saattavat tunnistaa käyttäjän. Henkilökohtaisen tunnistamisen
määrä riippuu suurelta osalta käyttäjän Internet‐palveluntoimittajan
nimeämiskäytännöstä. Käyttäjä voi tiedustella palveluntoimittajalta tämän asiaankuuluvista käytäntöperiaatteista.

Luoteis‐Ontarion maahanmuuttoportaali käyttää evästeitä tilastolliseen tutkimiseen ja sivuston interaktiivisiin osiin sekä kerää tietoja, jotka on ilmoitettu vapaaehtoisesti esimerkiksi palautteena tai hakemuslomakkeessa.

Verkkosivustomme kautta koottujen henkilökohtaisten tietojen kerääminen
noudattaa kunnallista informaatiovapautta ja yksityisyyden suojaa koskevaa lainsäädäntöä. Mahdolliset kysymykset Luoteis‐Ontarion maahanmuuttoportaaliin liittyvistä tietosuoja‐asioista voidaan osoittaa Thunder Bayn kaupungin yritysteknologiajaoston kunnallista informaatiovapautta ja yksityisyyden suojaa koskevan lain koordinaattorille.

Avunsaanti

Jos sinulla on sivustomme katseluun liittyviä isoja ongelmia, ota yhteyttä Luoteis‐Ontarion maahanmuuttoportaalin sivuston ylläpitäjään tai laitteistosi
valmistajaan apua saadaksesi.

   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©