Skip Navigation
Grey Twitter Icon facebook-icon instagram_icon
canadian_flag
Yhteisöt

Nipigonin kaupunkikunta

Tervetuloa Ontarion Nipigoniin

Kanadan maalle ja järvelle johtavien teiden risteys

Nipigon sijaitsee Kanadan luonnon tienristeyksessä ja on Yläjärven kansallisen merisuojelualueen –maailman suurimman makean veden suojelualueen –keskuspaikka.

Koska Nipigon on ainoa täyden palvelun yhdyskunta 100 kilometrin etäisyydellä kaikkiin suuntiin, se on luonnollisesti monille alueen järville, maisema‐alueille ja nähtävyyksille johtavien teiden risteyskohta. Kanadan parhaimpiin kuuluva järvikalastus alkaa Nipigonin järvillä ja joilla joka kevät. Maailmanennätyksen saavuttanut puronieriä on kotoisin täältä.

Yläjärven laajojen makean veden alueiden ja Nipigonjärven ja ‐joen välissä sijaitseva Nipigon on tunnettu parhaiten vedestään, mutta siinä ei ole kaikki. Sen järvien ja jokien äärellä on havumetsiä, luonnonpuistoja ja jylhiä rantaviivoja, jotka tarjoavat luonnollisen ympäristön eloisalle paikalliselle yhteisölle.

Nipigon on etupäässä maaseutua, ja se on yhteisö, joka käyttää luonnonvarojaan hyväkseen mahdollisimman täysimääräisesti. Luonnonvaroihin perustuvat elinkeinoalat menestyvät täällä hyvin.

Erityisen vahvoja ovat läpivuotinen matkailu, ympäristöteknologia, metsätalous ja kalastus. Nipigonjoen ylittäviä siltoja on kaksi. Ne toimivat idän ja lännen välisinä tärkeinä tie‐ ja rautatieyhteyksinä Kanadan liikennejärjestelmille, Trans‐Canada Highway mukaan lukien.

Nipigonin strateginen sijainti ja liikenneverkot tarjoavat monia etuja asukkaille, yrityksille ja vierailijoille. Erinomaiset koulut, terveyden‐ ja sosiaalihoito, vapaa‐ajan toiminnat, kulttuuri ja edullinen asuminen tehostavat alueen erinomaista ympäristöä ja aikaansaavat ensiluokkaisen elämänlaadun.
   Home  |  Sitemap  |  Contact Us  |  Feedback
Disclaimer & Copyright Notice. All rights Reserved. Corporation of the City of Thunder Bay ©